Plaatsen en regio’s

De reeks van 3 infosessies gaat door in het voorjaar 2017 op 16 plaatsen in Vlaanderen. Zie voor meer informatie over de data en verschillende locaties op de binnenbladzijden van deze folder of op de website www.denkvroegeraanlater.be

Aanvangsuur

De avondsessies starten telkens om 20u00 en eindigen omstreeks 22u00. We voorzien het onthaal vanaf 19u45 met een drankje.

Deelnameprijs 3-delige infocyclus

Speciale korting van 25 euro voor leden/klanten van alle partner- en meewerkende organisaties (zie organisaties /logo’s achteraan) op deze folder of op de website www.denkvroegeraanlater.be): u betaalt slechts 95 euro. Voor de tweede en volgende personen betaalt u 45 euro.
Bent u geen lid/klant, dan betaalt u 120 euro. Voor de tweede en volgende personen: 55 euro.

Hoe inschrijven?

Vergeet niet bij inschrijving uw keuzeregio aan te duiden!